Rekomendacje

„…Pracę firmy MPA oceniamy bardzo pozytywnie”

Aleksandra Piątkowska
Dyrektor Departamentu
Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

… Wyrazy uznania i serdeczne podziękowanie za pomoc dla całego zespołu MPA …

Marek Chodkiewicz
Dyrektor Generalny
Najwyższej Izby Kontroli

Chciałbym tą drogą podziękować Panu za zorganizowanie i poprowadzenie interesujących szkoleń dla członków Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A., które odbyły się w dniach 23 – 29 maja br. W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze kiedyś skorzystać z usług Pańskiej firmy.

Mirosław Jakubowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Telekomunikacji Polskiej S.A.

Projekt szkolenia przedstawicieli wyższej Kadry Kierowniczej Poczty Polskiej, zrealizowany we współpracy z Pocztą Kanadyjską

Ocena długofalowa szkolenia EFEKTYWNA KOMUNIKACJA PUBLICZNA”. Opracowanie ankiet uczestników projektu – wyższej Kadry Kierowniczej Poczty Polskiej (z-cy Dyrektora Generalnego, Dyrektorzy DOP i ZTS) zrealizowane po 6-ciu miesiącach od realizacji projektu.

Ocena łączna 4,29 (w skali 1-5).

Na pytanie „Jak z perspektywy czasu ocenia Pan/i zawartość merytoryczną szkolenia” – 87% uczestników odpowiedziało „dobrze” i „bardzo dobrze”

Ocena uczestników:

– „Bardzo praktyczny charakter szkoleń, kamera, dziennikarze, próba wytworzenia sytuacji stresowej – to bardzo dobre przygotowanie do kontaktów z mediami”
– „Było to jedno z lepszych szkoleń, w jakich brałem udział”.

Opracowanie:
Joanna Ogonowska
Dział ds. Szkolenia Centralny Zarząd Poczty Polskiej